Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Inlåningsräntor i Ålems Sparbank

Gällande räntor från 2015-03-13

Privatpersoner

Kontoprodukt

Ränta

 

Villkor

Fasträntekonto

*

Konto med fast ränta.

* Enligt dagsnotering. Löptider från 3 månader till 5 år.

Placeringskonto

0,55%

Minsta insättning 250 000 kr.

Framtidskonto

0,25%

Endast privatpersoner, ett konto per person. Minsta insättning 50 000 kr.

Nyhet! Obegränsade uttag.

Kapitalkonto

0,15%

Nyhet! Obegränsade uttag.

Ålemskortet

0,50%

Belopp upp till 30 000 kr.

E-sparkonto

0,10%

Pensionssparkonto IPS

0,40%

Gäller pensionssparande på vanligt bankkonto.

Depåkonto

0,10%

Investeringssparkonto (ISK)

0,55%

Lönekonto

0,00%

Pensionskonto

0,00%

Ungdomskonto

0,10%

Barnekenkonto

0,10%

Företag

Kontoprodukt

Ränta

Villkor

Kapitalkonto

0,15%

Nyhet! Obegränsade uttag.

Företagskonto

- Belopp > 250.000

0,00%

- Belopp 100.000 - 250.000

0,00%

- Belopp < 100.000

0,00%

Skogskonto

0,95%

Nyöppnade konton efter 2005-01-18


Räntor 2015-10-13

Löptid      RäntaEff. ränta 360/360
3 mån0,44
6 mån0,54
 1 år0,470,48
 1,5 år0,480,49
 2 år0,540,55
 3 år0,740,75
 4 år0,970,97
 5 år1,21

1,20

Skillnad ränta Fasträntekonto & årseffektiv ränta

Räntan på Fasträntekonto beräknas utifrån det faktiska antalet kalenderdagar delat med 360. Räntan på Fasträntekonto  beräknas också utifrån att hela räntan betalas ut på slutförfallodagen.

Årseffektiv ränta är ett vanligt sätt att beräkna räntan för att få jämförbarhet mellan olika sätt att beräkna räntan. Antalet räntedagar är alltid 360 dagar dividerat med 360 för varje helt år. Samtidigt räknas den årseffektiva räntan om, som om räntan årligen betalas ut och att man därigenom kan få en ränta på ränta-effekt.

Öppna konto

För att öppna Fasträntekonto, logga in i internetbanken. Du kan också ringa telefonbanken eller kontakta ditt bankkontor.

Till internetbanken

Stäng Skriv ut