Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

De flesta hushåll får mer i plånboken 2019, men köpkraften sjunker

2018-12-18

De flesta hushåll får mer i plånboken i januari 2019 jämfört med januari 2018. Högre löner och pensioner, samt skattesänkningar gör att många får högre disponibel inkomst nästa år. Inflationen under 2018 innebär dock att köpkraften sjunker.

Alla Swedbanks typhushåll1 får mer i plånboken i januari 2019 jämfört med januari 2018, förutom den som är arbetslös. Löner och pensioner ökar något, inkomstskatten sänks för många, men TV-avgiften läggs på inkomstskatten och den gör att den disponibla inkomsten för den arbetslösa minskar något. Men inflationen gör att inkomstökningarna äts upp, det blir mer i plånboken men med högre prisläge så sjunker ändå köpkraften.


Pensionärer får mer i plånboken

Garantipensionen höjs nästa år vilket innebär att garantipensionären får 140 kronor mer kvar i plånboken varje månad.
- Pensionärer med inkomstpension får också högre inkomst 2019. I kombination med sänkt skatt blir det mer kvar i plånboken för de flesta pensionärer. Men med högre priser i samhället räcker pengarna kanske ändå inte till lika mycket som innan, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.
Pensionärsparet med en gemensam inkomst på 30 500 kronor per månad får tillsammans knappt 500 kronor mer kvar att leva på varje månad 2019. För ett pensionärspar med lite högre pension, 36 600 kronor per månad, blir det knappt 650 kronor mer i plånboken per månad nästa år.

Lönehushållen får högre lön och sänkt skatt

Högre löner och sänkt skatt på arbete ger mer kvar att leva på för lönehushållen. För enpersonhushållet innebär det knappt 550 kronor mer i plånboken varje månad 2019 jämfört med 2018.
- Lönehushållen får mer i plånboken nästa år. Tvåbarnsfamiljen med vanligt förekommande yrken får drygt 1 600 kronor mer att röra sig med varje månad om man jämför med januari 2018. Jämfört med mars 2018, efter barnbidragshöjningen, har de i stället drygt 1 200 kronor mer i plånboken varje månad, säger Arturo Arques.
För tonårsfamiljen med lite högre löner ökar den disponibla inkomsten med drygt 2 800 kronor per månad jämfört med januari 2018 och med 2 500 kronor jämfört med mars.2


Studenten går plus men den som är arbetslös går minus

Studiemedlen höjdes inför höstterminen 2018 och höjs ytterligare till följd av högre prisbasbelopp 2019. Jämfört med januari 2018 har studenten 500 kronor mer i plånboken varje månad. Jämfört med höstterminen 2018 blir ökningen drygt 200 kronor per månad.
Den som är arbetslös får knappt 100 kronor mindre i plånboken 2019 jämfört med januari 2018. Det är en effekt av att tv-avgiften dras på skatten i kombination med att den som är arbetslös inte får någon skattesänkning i form av jobbskatteavdrag.

Inflationen äter upp inkomstökningen för många hushåll

Alla Swedbanks typhushåll, utan den som är arbetslös, får i kronor en högre disponibel inkomst 2019 än 2018.
- Räknar man om i fasta priser, det vill säga tar hänsyn till inflationen under året, så blir resultatet annorlunda. Samtliga pensionärshushåll och även lönehushåll med lägre lön och löneökning går då från plus till minus, säger Arturo Arques.
Med hänsyn tagen till inflationen minskar garantipensionärens köpkraft i stället med 170 kronor per månad, pensionärsparet med lägre pension får en försämring av sin köpkraft med 100 kronor per månad. Pensionärsparet med högre pension får i fasta priser 50 kronor mindre varje månad.
Av lönehushållen går enpersonhushållet back med hänsyn till inflationen, med 30 kronor per månad. Tvåbarnsfamiljen och tonårsfamiljen går fortfarande plus, men inte längre med lika mycket. Studenten går också plus även med hänsyn tagen till inflationen medan den som är arbetslös ser sin köpkraft försämras med över 400 kronor per månad.

Förutsättningar inför 2019

Analysen utgår från Swedbanks typhushåll. Löneökningarna 2019 ligger på i genomsnitt 2,4 procent för de av typhushållen som är lönehushåll. För typhushållen med inkomstpension ökar pensionerna med 1,5-1,7 procent, för garantipensionären ökar pensionen med 2,2 procent jämfört med 2018. Inflationen har under året varit 2,4 procent, vilket innebär att inkomstökningarna äts upp helt av högre priser. Beräkningarna är gjorda utifrån genomsnittlig kommunalskatt för 2019 (32,19 procent).
Ytterligare jobbskatteavdrag, höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt och höjt grundavdrag för pensionärer gör att inkomstskatten sänks 2019. Inkomstskatten sänks dessutom till följd av uppräkningen av prisbasbeloppen. Prisbasbeloppen påverkas också garantipension, studiemedel och andra transfereringar.
Från 1 januari 2019 ersätts radio- och tv-avgiften till Radiotjänst av en public service-avgift som dras direkt med skatten. Avgiften är max 1 300 kronor per person över 18 år och år. Har man en inkomst under 130 000 kronor per år är avgiften en procent av inkomsten. Enpersonhushåll tjänar 1 100 kronor per år eftersom avgiften 2018 var 2 400 kronor per år. Sammanboende som betalar full avgift får däremot betala 200 kronor mer per år. Är man fler än två vuxna med inkomst i hushållet får man betala ytterligare.

Stäng Skriv ut