Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Tips inför årsskiftet

2012-12-06

Det finns en del att tänka på inför årsskiftet. Genom att ta del av våra tips och råd kan du undvika onödiga fallgropar.

- Om man vill sälja fondandelar för att istället ha pengarna i en kapitalförsäkring eller på det nya investeringssparkontot som infördes för knappt ett år sedan, bör man sälja innan årsskiftet för att undvika att beskattas dubbelt, säger Maria Ahrengart, ekonom på Institutet för Privatekonomi, Swedbank.

Sedan 2012 utgår det nämligen en schablonskatt på värdet på fondkontot vid ingången av året medan både kapitalförsäkringen och investeringssparkontot beskattas löpande. Den som exempelvis säljer en fond den 2 januari 2013 och sätter in kapitalet på en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto beskattas därför fullt ut för båda sparformerna det året.

Många hushåll med bolån kan få lägre räntekostnader nästa år eftersom räntorna ligger på en lägre nivå nu än tidigare under 2012.

- Har man jämkning kan det vara klokt att se över den eftersom lägre räntekostnader nästa år annars kan ge kvarskatt, menar Maria Ahrengart.

Mer att tänka på inför årsskiftet:

Husavdraget (RUT och ROT)

Om man i december betalar förskott för ett husarbete måste arbetet vara utfört före den 31 januari år 2013. Annars kan inte utföraren få betalt från Skatteverket och det går inte att få skattereduktion. En till viktig sak att känna till är att du bara kan få skattereduktion med belopp som du har betalat under året. Om arbetet utförs under 2012 men du betalar fakturan under 2013, kommer skattereduktionen med för inkomståret 2013, dvs. i deklarationen som du gör 2014.

Pensionssparande

Vill du fylla på årets avdragsgilla sparande måste det, som vanligt, ske före årsskiftet. För löntagare gäller max 12 000 kronor per år. För egenföretagare gäller 12 000 kronor plus 35 procent av inkomsten av näringsverksamhet (högst 10 prisbasbelopp, dvs. 440 000 kronor år 2012).

Ska man spara avdragsgillt? Den som har inkomst under gränsen för statlig skatt och har relativt kort tid kvar till pensionen kan fundera över att lägga sparandet i annan sparform. I dagsläget är det högre marginalskatt på pension än på lön, vilket motverkar den lägre avkastningsskatten på det avdragsgilla sparandet.

Kapitalvinster och – förluster

Om du har gjort en förlust på en försäljning av värdepapper är det skattemässigt ekonomiskt att försöka se till att du också har en vinst att kvitta förlusten mot. Sälj eventuellt till make/maka/sambo om ni vill behålla ägandet inom familjen. Fundera över om det är läge att börja spara i kapitalförsäkringsform eller det nya investeringssparkontot som infördes 2012.

Fondsparande

Skatten på fondsparande förändrades från 1 januari 2012. I stället för skatt hos fondbolaget ska en skatt betalas av fondspararen. Den tas ut schablonmässigt på värdet vid ingången av året genom att 0,4 procent tas upp i deklarationen året efter. Skatten på kapital är 30 procent, varpå effektiv skatt blir 0,12 procent. Skatten tas inte ut som källskatt. Den sparare som inte har något annat att deklarera/skatta för behöver inte lämna in allmän självdeklaration, även om skatten måste betalas in.

Sälja fond för att sätta in kapitalet i kapitalförsäkring eller investeringssparkonto?

Om du vill sälja andelar i vanligt fondsparande för att sätta in i investeringssparkontot så sälj före årsskiftet. Fonden beskattas på det värde som finns den 1 januari medan investeringssparkontot beskattas löpande. Avslutar du t.ex. den vanliga fonden den 5 januari och för över pengarna till en kapital försäkring eller ett investeringssparkonto beskattas du därför dubbelt.

Begränsningsregeln för pensionärers fastighetsavgift

Om två makar/sambor har lån på en fastighet och omfattas av begränsningsregeln för fastighetsavgift är det lönsamt att se till att inte en make har överskott av kapital samtidigt som den andre har underskott. Omfördela iså fall låneräntorna så att ni får ned inkomst av kapital eftersom kapitalinkomsten annars påverkar fastighetsavgiften. Ni kan också göra det här i samband med deklarationen i vår.

Studenter

Om du ligger på gränsen till att få studiemedlen reducerade i år kan du fundera på att avvakta med att realisera eventuella kapitalvinster till efter årsskiftet. Inkomst av kapital ingår nämligen i inkomstunderlaget och inkomster över en viss nivå minskar studiemedlen.

Stäng Skriv ut