Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Kommentar av Riksbankens reporäntebeslut

2012-12-18

Riksbanken meddelade att man sänker reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,0. Reporäntan beräknas ligga kvar på samma låga nivå det närmsta året. Swedbank kommenterar beslutet.

I sitt pressmeddelande konstaterar Riksbanken att den svaga utvecklingen i euroområdet tydligt påverkar den svenska ekonomin. Handeln med omvärlden har varit svag sedan en tid tillbaka och såväl hushållen som företagen ser mer dystert på framtiden. Konsumtionen och investeringarna utvecklas svagt, samtidigt som läget på arbetsmarknaden försämrats och antalet varsel har stigit de senaste månaderna. Därtill väntas löneökningarna bli lägre framöver.

Fortsatt låg reporänta

För att stimulera ekonomin så att inflationen stiger mot målet 2 procent har Riksbanken beslutat att sänka reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,00 procent. Man meddelar även att man ser det som sannolikt att reporäntan ligger kvar ungefär på denna låga nivå det närmaste året. En sådan räntebana bidrar till att KPIF-inflationen ligger nära 2 procent från 2014 och framåt och till att resursutnyttjandet normaliseras framöver. Riskerna med hushållens höga skuldsättning kvarstår, men det svagare konjunkturläget och den lägre inflationen väger över vid justeringen av reporäntan.

Rörlig eller bunden ränta?

Enligt Erika Pahne, Institutet för Privatekonomi, är det inte säkert att dagens sänkning får någon större effekt på boräntan eftersom marknaden redan kan ha prisat in en stor del av sänkningen. Dessutom är det inte längre helt ”raka rör” mellan reporäntan och den korta tremånadersräntan utan boräntan påverkas även av andra faktorer. Men oavsett om man ser till Riksbankens, Swedbanks eller marknadens prognoser så kan låntagare med rörligt bolån räkna med fortsatt låg rörlig boränta under nästa år.

Idag är de bundna räntorna lägre eller på samma nivå som den rörliga. Femårsräntan är dessutom lägre än den varit någonsin under de senaste tjugo åren. Generellt borde det vara ett bra tillfälle att binda på längre tid. Dessutom ligger en så kallad normalränta för en rörlig boränta en bra bit högre än dagens räntenivå. Men frågan är ändå hur alternativet, den rörliga boräntan, kommer att utvecklas de närmaste åren. Någon gång kommer den att stiga, men frågan är när och om den kommer att sjunka ytterligare innan den stiger igen. Riksbanken, Swedbank och marknaden har något olika ränteprognoser. Om man ska binda nu eller avvakta beror på vilket framtidsscenario man tror på.
 

Mer om räntebeskedet

Ta del av räntebeskedet samt en webbsändning med Cecilia Skingsley, Swedbanks chef för ränte- och valutaanalys, nedan.

Riksbankens reporäntebeslut den 18 december, 2012

Cecilia Skingsley, chef ränte- och valutaanalys, kommenterar reporäntebeslutet 

Stäng Skriv ut