Vad letar du efter?
Meny
Samhällsengagemang
Hållbarhet

Områden

Vi ska delta i idrottssponsring där vi når ut brett på vår marknad. Vi ska sponsra kulturella projekt som engagerar många. Vi ska ta och visa samhällsansvar i all vår sponsring. Vi vill sträva efter en ungdomsprofil och efter balans i sponsorverksamheten mellan idrott, kultur och samhälle.

Exponering

All sponsring och alla evenemang ska stärka bilden av banken. Exponeringen ska vara koncentrerad, tydlig och kraftfull. Vi vill att vår medverkan ska uppmärksammas och uppskattas av många.

Ålems Sparbank ska undvika att sponsra

  • Verksamheter som är skadliga för miljön.
  • Sponsoravtal som inte ger utrymme för exponering/aktiviteter/kundträffar eller saknar motiv i affärsverksamheten.
  • Att sponsra enskilda individer.
  • Att sponsra extrema verksamheter som strider mot Bankens värderingar, etik, moral och miljö.
  • Riskfyllda verksamheter som vissa motor-, äventyrs- och kampsporter.