Hoppa till textinnehållet

Länka till Ålems Sparbank.se

Länka gärna till Ålems Sparbank.se, men följ våra riktlinjer. Om du har några frågor hjälper vi dig gärna.

Observera att länkning till Ålems Sparbank.se endast får göras från hemsidor som inte kränker annan parts rätt, uppfattas som omoraliska, stötande, kränkande, rasistiska, våldsamma eller på annat sätt opassande, strider mot lag, förordning eller annan myndighets anvisning.

Länkning till Ålems Sparbank.se

  • När du länkar till Ålems Sparbank.se vill vi gärna att namnet Ålems Sparbank ingår i länknamnet, till exempel "Ålems Sparbank", "Till Ålems Sparbanks webbplats", "Läs mer om Ålems Sparbanks bolån" eller motsvarande.
  • Länkningen ska placeras så att det tydligt framgår att Ålems Sparbank inte är avsändare av innehållet på de sidor som länkar till Ålems Sparbank.

Hantering av vår logotyp

Ålems Sparbank är ett registrerat varumärke. Vår logotyp består av två delar, symbolen och namnet, som inte får separeras. Det är inte tillåtet att ändra logotypens proportioner, färg eller på annat sätt modifiera den.

  • Logotypen placeras mot vit bakgrund. Är bakgrunden annan färg så ska logotypen placeras mot en vit platta (den fria ytan kring logotypen ska motsvara storleken på plattan).
  • Om flera logotyper presenteras i anslutning till varandra ska storleken på Ålems Sparbanks logotyp vara sådan att den upplevs som lika stor som övriga.

Kontakt

Länkar som innehåller vår logotyp ska alltid godkännas av Ålems Sparbank före publicering. Om du har några frågor om hur du använder vår logotyp hjälper vi dig gärna med information och råd. E-posta föreslagen länk inklusive placering på webbsidan till .