För dig som sparar i Ethica Obligation Utd innebär sammanläggningen i sig ingen skillnad då Ethica Obligation Utd och Ethica Obligation har samma karaktär, placeringsinriktning och hållbarhetsnivå. Du behåller även samma förvaltningsavgift på 0,30 procent. I samband med sammanläggningen gör vi ett fåtal ändringar i fondbestämmelserna för Ethica Obligation som samtidigt byter namn till Swedbank Robur Obligation. Att ordet Ethica tas bort från fondnamnet påverkar inte fondens hållbarhetsnivå.

  • Önskar du köpa eller sälja fondandelar före fusionen kan du som vanligt lägga köp- eller säljorder i fonderna hos din återförsäljare till och med tisdagen den 19 oktober före klockan 15:30.
  • Order om köp och försäljning av andelar som kommit oss tillhanda efter den 19 oktober klockan 15:30 behandlas inte förrän måndagen den 25 oktober och genomförs till den andelskurs som räknas fram denna dag.
  • Den 25 oktober öppnas Swedbank Robur Obligation för handel.
  • Om du inte byter/säljer dina andelar i Ethica Obligation Utd före den 19 oktober kommer dina andelar i fonden att föras över till Swedbank Robur Obligation. Den 25 oktober när Swedbank Robur Obligation öppnas för handel kan du köpa/sälja fondandelar igen.
  • Eventuella månadsöverföringar i Ethica Obligation Utd ställs automatiskt om till Swedbank Robur Obligation.

Mer information om sammanläggningen och ändringarna finns i kundbreven.

Kundbrev Swedbank Robur Ethica Obligation
Faktablad Swedbank Robur Ethica Obligation
Kundbrev Swedbank Robur Ethica Obligation Utd
Faktablad Swedbank Robur Ethica Obligation Utd