För dig som sparar i Sverigefond innebär detta ingen större skillnad. Du behåller dina andelar i fonden och ditt fondsparande påverkas inte med anledning av sammanläggningen. Sverigefond kommer ha oförändrad placeringsinriktning, förvaltningsavgift och risknivå men med utökade välja bort kriterier.

  • Du kan som vanligt lägga köp- eller säljorder i fonden till och med tisdagen den 17 maj före kl 16.00. Sen stänger vi fonden för både köp och försäljning fram till den 23 maj.
  • Order om köp och försäljning av andelar som kommit oss tillhanda efter den 17 maj klockan 16.00 behandlas inte förrän måndagen den 23 maj och genomförs till den andelskurs som räknas fram denna dag.
  • Den 23 maj öppnas Swedbank Robur Sverige för handel.


Mer information om sammanläggningen och ändringarna finns i kundbrevet.

Kundbrev Sverigefond (pdf)

Swedbank Roburs strategi för att välja bort (pdf)