- Utvecklingen på börserna har varit väldigt stark och vi tror att aktiemarknaden står inför en sommar som kan bli mer turbulent än inledningen på året har varit. De positiva makro- och vinstöverraskningarna har duggat tätt och det är rimligt att tro att de gradvis börjar avta. Vi minskar därför aktieövervikten i portföljen något, säger Mattias Isakson, chef för Strategi & Allokering på Swedbank.

Inflationen ser ut att bli volatil under den närmaste tiden, och Swedbanks aktiestrateger ser en viss utmattningstendens på börserna. Aktiemarknaden är vanligtvis dessutom lite svagare under sommarperioden.

-Men vi ser en fortsatt återhämtning i ekonomin, företagen visar på vinsttillväxt och räntorna är fortsatt låga, vilket talar för en fortsatt uppgång på lite längre sikt.

Återhämtningen i ekonomin har visat sig vara ännu starkare än många förutspått. Investerare tittar bortom pandemin och optimismen på de finansiella marknaderna går inte att ta miste på.

Ekonomin och de finansiella marknaderna har under en lång tid dopats av gigantiska penning- och finanspolitiska stimulanser, inte minst i USA. De har varit avgörande för återhämtningen och ekonomin är fortfarande helt beroende av dem. Rädsla för att den amerikanska centralbanken, Fed, kommer signalera minskade stimulanser kommer tillsammans med inflationsutvecklingen vara i fokus för investerarna.

Den svenska börsen har haft en mycket stark utveckling och Strategi & Allokering väljer nu att ta ner övervikten till neutral. I stället överviktas Europa, som inte kommit lika långt i återhämtningen men där utvecklingen nu går i rätt riktning och där ett stort inslag av cykliska aktier bör kunna gynna de europeiska börserna, dessutom med stöd av en lägre värdering.

Strategi & Allokering minskar övervikten på aktier. Inom räntor görs inga förändringar utan bibehålls i en undervikt med relativt kort duration. Krediter behålls i en neutralvikt med fokus på High Yield.

Mer information
Swedbanks Investeringsstrategi, maj (pdf)
Swedbanks Investeringsstrategi, maj, sammanfattning (pdf)
Artikel på Aktiellt (öppnas i nytt fönster)
Till Insikt för fler rapporter och analyser