Banken avser att genomföra en sänkning av bankens inlåningsräntor den 17 januari 2022.
För Investeringssparkontot (ISK) sänks räntan från 0,25 % till 0 %.
Övriga räntor sänks med upp till 0,15 %.

Det senaste decenniet har vi på Ålems Sparbank varit den sparbank som gett sina insättare den bästa räntan av alla sparbanker räknat på kollektiv nivå. Därför är det ett tråkigt besked att ge att vi sänker våra inlåningsräntor den 17 januari 2022, som följd av fortsatt prispress på bolån samt ökade avgifter för den statliga insättningsgarantin.
För investeringssparkontot (ISK) sänks räntan från 0,25 procent till 0 procent. Övriga räntor sänks med upp till 0,15 procent.

Sänkningen är en följd av pressade marginaler på bolånemarknaden, eftersom räntorna på lån fortsätter att sänkas medan räntorna vid inlåning inte sänks på motsvarande sätt. Det påverkar tyvärr bankens möjligheter att ge dig som sätter in pengar de mycket goda inlåningsräntor som vi kunnat erbjuda det senaste decenniet.

De sänkta inlåningsräntorna beror också på att vi nu, med anledning av ett förändrat synsätt på mindre institut, får betala en 40 procent högre avgift (nära 800 000 kronor per år) till Riksgälden för den insättningsgaranti som finns till för att skydda dig som sätter in pengar i händelse av att banken kommer på obestånd.

Trots sänkningen fortsätter vi att vara en av de sparbanker som ger bäst ersättning till dig som sparare. Vi har alltid haft ett högt fokus på inlåningsvillkoren och gör vårt bästa för att i framtiden på nytt kunna förbättra dessa.

Ålems Sparbank
Niclas Petersson
VD