Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet
Kontakta oss

Reklamera korttransaktioner

Kvinna jobbar på sin dator vid ett bord

Har dina beställda varor inte dykt upp? Har du upptäckt ett kortköp som du själv inte har gjort? Har du blivit belastad två gånger för ett köp? Fick du inte ut det begärda beloppet från automaten? Du har i dessa situationer möjlighet att göra en kortreklamation.

När du upptäcker att något blivit fel ska du alltid i första hand själv kontakta säljföretaget för att försöka reda ut problemet. Spara alltid alla underlag på din kontakt med säljföretaget, exempelvis datum och tid för telefonsamtal samt vem du pratat med, kvitton eller e-post och brev. Swedbank kortreklamationer rekommenderar att du kommunicerar med säljföretaget skriftligt.

Mastercard och Visa har internationella regler som behöver följas vid en reklamation. Det gäller därför att du som kund bör agera snabbt när ett fel uppstår, så att inte reklamationsrätten går förlorad.

Om du behöver spärra kortet

Om reklamationen avser obehöriga köp eller uttag behöver du även spärra kortet omgående och göra en polisanmälan. Spärra kort gör du via spärrservice dygnet runt på 08-411 10 11 eller +46 8 411 10 11 från utlandet. Både om det gäller ditt bankkort eller ditt betal-och kreditkort.

Reklamera en transaktion på bankkort Business

Om du vill reklamera en transaktion på ditt bankkort Business ska du kontakta ditt lokala bankkontor eller ring 0771-33 44 33.

Reklamera en transaktion på Visa Business Card eller Betalkort Företag

Kortreklamationer görs hos Entercard som är kreditgivare för Betalkort Företag och Visa Business Card.

Reklamation av transaktioner går till så här:

  1. Välj den blankett som bäst beskriver anledningen till reklamationen (extern)
  2. Skriv ut blanketten och signera
  3. Skicka inskannad blankett till business.fraud@entercard.com
    Alternativt skicka via post till:
    Entercard Group AB Kreditservice Företag 105 34

*Entercard står för porto då "Svarpost" anges i adressfältet.