Hoppa till textinnehållet

Konton

Val av konto, eller konton, beror bland annat på ditt företags storlek och om ni gör affärer i utlandet. Ett konto i svenska kronor med bankgiro samt vid behov ett konto i utländsk valuta, ger ditt företag en grund för alla löpande in- och utbetalningar.

 • Företagskonto

  Företagskonto är ett transaktionskonto i SEK som kan användas för företagets samtliga in- och utbetalningar. Det gör att du får en bra överblick och lättare kan planera likviditeten.

  Företagskonto
 • Penningmarknadskonto

  Är ett konto i SEK som passar för företagets samtliga in- och utbetalningar. Kontot ger dig en god översikt och underlättar din likviditetsplanering.

  Penningmarknadskonto
 • Koncernkonto

  Du kan utnyttja koncernens samlade likviditet på ett effektivt sätt, när de ingående bolagens negativa och positiva banksaldon räknas av mot varandra på ett samlingskonto.

  Koncernkonto
 • Valutakonto

  På ett valutakonto går exportintäkterna direkt in på kontot utan att växlas till svenska kronor. Importbetalningarna kan sedan göras direkt från samma konto.

  Valutakonto
 • Bankgironummer

  Ditt företags bankgironummer är allt dina kunder behöver för att betala dina fakturor. Du kan enkelt byta konto men ändå behålla samma bankgironummer.

  Bankgiro
 • Klientmedelskonto

  Förvaltare är skyldiga att ha kunderna/klienternas pengar åtskilda från företagets egna medel. Det löser du med hjälp av ett Klientmedelskonto.

  Klientmedelskonto

IBAN, BIC och Nationellt ID

IBAN - International Bank Account Number, BIC (Bank Identifier Code) och Nationellt ID används vid betalningar till utlandet.