Så här fungerar Placeringskonto Företag

Placeringskonto Företag är ett komplement till bankens övriga konton. Minsta insättning är 250 000 kr. Räntan beräknas dag för dag. Vid generella ränteändringar på grund av ändrade marknadsräntor följer räntan förändringarna på bankens övriga inlåningskonton.

Kontot öppnar du genom att kontakta din Företagsrådgivare.

Information om den statliga insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Insättningsgarantin