I och med den digitala utvecklingen har behovet av bankens tjänster ändrats. De senaste åren har en snabb utveckling av digitala tjänster skett och kunder efterfrågar i allt större utsträckning smidiga, och effektiva lösningar för att kunna hantera sin privatekonomi. I takt med att efterfrågan på digitala tjänster ökat, har efterfrågan på kontanter minskat.

- Besöket i bankkassan har fått ett annat utseende numera. Det handlar sällan om kunder som kommer in och vill betala räkningar kontant eller ta ut/sätta in pengar utan de vill i stället ha hjälp med att lära sig de nya tjänsterna som gör banklivet smidigare och mer tillgängligt i vardagen, säger bankens VD Niclas Petersson.

- Vi vill fortsätta att vara en tillgänglig bank där det fortfarande finns kontanter men den hanteringen behöver effektiviseras. Det är viktigt att vi hanterar våra resurser på ett sådant sätt att så många kunder som möjligt kan komma i kontakt med banken. Väldigt få, om ens någon annan bankaktör, erbjuder full kontantservice alla dagar i veckan på kontor som ligger så nära varandra som Ålem och Blomstermåla gör. Även om kontanterna över disk försvinner i Blomstermåla finns fortfarande en uttagsautomat utanför kontoret där man kan ta ut kontanter om man önskar, fortsätter Niclas.

Kontanterna har minskat väldigt mycket de senaste åren och det är inte längre det som är det viktigaste för kunderna.

- Vi har ingen avsikt att ta bort kontanterna helt i banken, men vi vill koncentrera den hanteringen till kontoret i Ålem. Det handlar också om att minska riskerna på kontoret, även om bankrånen gått ned betydligt under senare år. Dock är ett litet kontor med ett mindre antal personal på plats så klart mer utsatt. Det är lätt att tänka att de här åtgärderna syftar till att lägga ned kontoret. Någon sådan avsikt finns inte. Kontoret är dessutom en viktig pusselbit för banken för att kunna erbjuda tillräckligt många kontorsplatser till vår personal. För att få plats kommer vi att behöva alla platser även framåt, menar Niclas.

I Blomstermåla kommer kunderna fortsatt kunna få hjälp med sina bankärenden fem dagar i veckan och det finns även möjlighet till bokade rådgivningsmöten, precis som vanligt.

- Tanken är att kontoret ska fortsätta vara öppet för spontana besök, men utan att vi hanterar kontanter inne i banken, avslutar Niclas.