Hoppa till textinnehållet

Aktuella räntor

Konton

Pris

Fasträntekonto

- Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år.
- Minsta sparbelopp är 5 000 kronor för privatperson och 50 000 kronor för juridisk person. För fasträntekonto till juridisk person, kontakta din rådgivare för uppgifter om aktuella räntor.
- Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

Sparbankskonto

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

 

e-sparkonto

- Fria uttag genom överföring mellan konto
- Räntan på e-sparkonto är för närvarande 0,05 %

Sparkonto

Fria uttag genom överföring mellan konto
Ränta

Upp till 50 000 kr, 0,05 %

Upp till 250 000 kr, 0,10 %

Över 250 000 kr, 0,25 %

Placeringskonto

Minsta insättning 250 000 kr.
Fria uttag
Ränta för närvarande: 0,25 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Ej nyförsäljning, kontot kommer att ersättas av Sparkonto.

Kapitalkonto

Ränta för närvarande: 0,05 %

Uttagsavgiften är borttagen på grund av det rådande ränteläget.
Fria uttag.

Ej nyförsäljning, kontot kommer att ersättas av Sparkonto.

Framtidskonto

Ränta för närvarande: 0,10 %

Endast privatpersoner, ett konto per person. Minsta insättning 50 000 kr.

Uttagsavgiften är borttagen på grund av det rådande ränteläget. Fria uttag gäller.

Ej nyförsäljning, kontot kommer att ersättas av Sparkonto.
 

Sparbanken Ung

Fria uttag. Konto för barn och unga upp till 21 år.
Ränta för närvarande: 0,05 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Barnekenkonto

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0,05 %

Ej nyförsäljning, kontot kommer att ersättas av Sparbanken Ung-kontot.

Ålemskortet

Belopp upp till 30 000 kr.

Ränta för närvarande: 0,25 %

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Investeringssparkonto (ISK)

Avgift ISK: 0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Ränta på kontanta medel: 0,25%
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.

Skogskonto

Räntan är för närvarande 0,75 % på Skogskonto

Skogsskadekonto

Räntan är för närvarande 0,75% på Skogsskadekonto.