Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Kontakta oss

Utförande av order och ställande av pris

Farmers in a field examining crop.

Här finner du våra riktlinjer för bästa utförande av order. Vi redogör här detaljerat för hur du kan lägga en order och vad vi tar hänsyn till för att genomföra den på bästa sätt för dig.

Bästa utförande av order

Riktlinjerna nedan är utformade för att ge dig bästa möjliga resultat när du handlar med finansiella instrument. Banken kommer att uppdatera dessa riktlinjer minst en gång per år eller då förändringar sker.

Ålems Sparbank har valt Swedbank som utförare av order. Därför blir Swedbanks riktlinjer för utförande av order tillämpliga för dig som kund.

Läs om Swedbanks bästa orderutförande (Swedbanks hemsida)

Banken har gjort en analys av orderutförandet (RTS 28)

Våra handelsplatser

Här finner du en lista över marknadsplatser där banken handlar direkt för din räkning. Om du vill handla på vissa utländska marknadsplatser kommer vi att vidareförmedla din order till samarbetande mäklarföretag.

Systematisk Internhandlare

Här finner du Swedbanks affärspolicy, som beskriver hur vi kvoterar priser till kunder, och vilka instrument som vi är Systematisk internhandlare i.

Kvaliteten på utförandet av transaktioner (eng. execution quality), RTS27

Rapporten RTS27 ska för varje finansiellt instrument som handlats i eget lager i egenskap av bland annat systematisk internhandlare och likviditetsleverantör redovisa priser på daglig basis med mera, enligt en bestämd mall som finns i den delegerade förordningen (EU) 2017/575.

RTS27 Q4 2020 Ålems Sparbank (xml-fil)

RTS27 Q1 2020 Ålems Sparbank (xml-fil)

RTS27 Q2 2019 Ålems Sparbank (xml-fil)

RTS27 Q3 2019 Ålems Sparbank (xml-fil)

RTS27 Q4 2019 Ålems Sparbank (xml-fil)