Hoppa till textinnehållet

Utförande av order och ställande av pris

Farmers in a field examining crop.

Här finner du våra riktlinjer för bästa utförande av order. Vi redogör här detaljerat för hur du kan lägga en order och vad vi tar hänsyn till för att genomföra den på bästa sätt för dig.

Bästa utförande av order

Riktlinjerna nedan är utformade för att ge dig bästa möjliga resultat när du handlar med finansiella instrument. Banken kommer att uppdatera dessa riktlinjer minst en gång per år eller då förändringar sker.

Kvaliteten på utförandet av transaktioner (eng. execution quality), RTS27

Rapporten RTS27 ska för varje finansiellt instrument som handlats i eget lager i egenskap av bland annat systematisk internhandlare och likviditetsleverantör redovisa priser på daglig basis med mera, enligt en bestämd mall som finns i den delegerade förordningen (EU) 2017/575.

RTS27 Q4 2020 Ålems Sparbank (xml-fil)

RTS27 Q1 2020 Ålems Sparbank (xml-fil)

RTS27 Q2 2019 Ålems Sparbank (xml-fil)

RTS27 Q3 2019 Ålems Sparbank (xml-fil)

RTS27 Q4 2019 Ålems Sparbank (xml-fil)

Sparbankerna

Här finner du Sparbankens Riktlinjer för bästa utförande av order.