Delindex för leverantörernas leveranstider ökade med 5,5 indexenheter till 61,1 i mars och svarade för det största positiva bidraget (1,1 indexenheter) till uppgången av tjänste-PMI, följt av delindex för orderingång (0,7 indexenheter) och sysselsättning (0,2 indexenheter).

Delindex för affärsvolym föll tillbaka till 62,6 i mars från 64,5 i februari och bidrog därmed negativt. Det är andra månaden i rad som delindexet sjunker, vilket tyder på att ökningstakten i produktionen har dämpats något, om än från en hög nivå.

Index för leverantörernas insatsvarupriser steg med 7,3 indexenheter till 65,9, vilket är den högsta nivån för indexet sedan 2011. Index för planerad affärsvolym ligger kvar på en hög nivå med en notering på 72,5 i mars jämfört med 68,9 i februari.

Mer information

Läs om inköpschefsindex och ta del av hela analysen, nedan:
Inköpschefsindex – tjänster (samlingssida)

Inköpschefsindex för den privata tjänstesektorn (rapporten)