Tillväxten har dock återfått styrka och står emot politisk osäkerhet. Centralbankerna väntas fortsätta på den inslagna vägen med långsam och gradvis normalisering av penningpolitiken.

Läs hela analysen och mer Månadens affärsöversikt:

Global tillväxt står emot politisk osäkerhet