Med en hög befolkningstillväxt och ökad handel är Sverige i behov av både nyinvesteringar och underhåll av befintlig infrastuktur. Infrastruktursatsningar skulle bidra positivt till ekonomisk tillväxt på sikt och bredda arbetsmarknadsregionerna, vilket i sin tur skulle underlätta matchningen på arbetsmarknaden, bidra positivt till integrationen och minska bostadsbristen.

Höghastighetståg, miljözoner och vägslitageavgift är politiska förslag som analyseras i den första analysfördjupningen. Nästa analystema kommer att bli skatter och bostäder medan demografi, integration, arbetsmarknad och trygghet står i fokus under juni månad.

På sidan swedbank.se/val kan ni följa Swedbanks valbevakning där vi löpande presenterar analyser och djupdyker i valets kärnfrågor. Swedbank Makroanalys och avdelningen för privatekonomi bevakar opinionsläget, tänkbara regeringskonstellationer samt utspel som kan ha en bäring på den ekonomiska politiken och hushållens ekonomi.

Läs våra valanalyser på swedbank.se/val