• Stora reaktioner på marknaden
  • May menar att nyvalet syftar till att stärka mandatet
  • Conservatives har starkt stöd medan Labour är försvagat

Läs hela analysen och mer om makro: Brexit – De facto ny folkomröstning om Brexit

Mer makro (samlingssida)