Det visar en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna.* Därmed riskerar samhället att gå miste om både arbetstillfällen och innovationskraft.

Intresset för entreprenörskap är stort. Sju av tio tycker att det är viktigt att det startas fler företag i Sverige. Fler jobb och möjlighet att hålla hela landet levande är de främsta anledningarna. Det visar en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Swedbank. Undersökningen visar också att en av fyra vill driva eget – men av dem är det bara var sjätte som är beredd att göra verklighet av sin dröm.

-Innovationskraften är stark i Sverige och många funderar på att starta eget, men trots det ser vi ingen trend mot ökat företagande**. Samhället behöver bli bättre på att ta vara på den entreprenörsanda som finns. Annars riskerar vi att gå miste om både innovationskraft och arbetstillfällen, säger Johan Kreicbergs, Swedbanks och sparbankernas företagarekonom.

Mer information

Läs hela pressmeddelandet och mer om företagande:

Många vill driva företag – men bara var sjätte är beredd att göra verklighet av sin dröm (pressmeddelande, PDF)

Företagande (samlingssida)

* Undersökningen genomfördes i september 2018, 3 080 personer deltog.

** Källa. SCB