Utlandsaffärer betyder nya finansieringsbehov. Vi kan hjälpa dig med allt från mindre inköp till fastighetsfinansiering.

Med exportfinansiering erbjuds utländska köpare av kapitalprodukter en långfristig finansiering, medan betalning av varan sker direkt vid leverans.Med en rörelsekredit kan ni snabbt frigöra kapital för att lösa kortfristiga finansieringsbehov på den utländska marknaden. Rörelsekredit kan erhållas i de flesta valutor.

Exportfinansiering
Rörelsekrediter